Under juni månad registrerades 71.000 nya arbetare i Spanien och antalet arbetslösa minskade med 47.000, vilket resulterade i totalt 2.561.067 arbetslösa. Det senare är den lägsta siffran för juni månad sedan 2008. Samtidigt ökade antalet registrerade hos försäkringskassan Seguridad Social till 21.392.889, vilket i sin tur är det högsta antalet sedan mätningarna började. Uppgången tillskrivs främst hotell- och handelssektorn, som drar nytta av sommarsäsongens början, skriver tidningen El País.

Enligt uppgifter från arbets- och socialförsäkringsministerierna var juni månad bättre än förväntat. Arbetslösheten minskade med 46.783 personer, där tjänstesektorn stod för den största minskningen med 37.025 personer. Även industrin och byggsektorn visade en minskning av arbetslösheten. Särskilt kvinnorna, med 24.680 färre arbetslösa, nådde den lägsta nivån sedan 2008, med lite över 1,5 miljoner arbetslösa. Ungdomar under 25 år såg också en minskning, med nästan 4.000 färre arbetslösa.

Arbetsministern Yolanda Díaz poängterar att de politiska åtgärderna har förbättrat arbetsvillkoren och därigenom främjat sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Hon betonar dock att det finns mer arbete att göra för att fortsätta slå positiva rekord.

Arbetslösheten minskade i juni i samtliga 17 autonoma regioner. De största minskningarna i absoluta tal skedde i Andalusien, Katalonien och Valenciaregionen, medan de största procentuella minskningarna skedde i Castilla y León, Galicien och Kantabrien.

Antalet kontrakt som tecknades under juni var 1.379.963, vilket var 40.000 fler än i maj. Trots detta minskade antalet fasta anställningar något jämfört med maj och samma månad föregående år. Enligt Díaz har dock antalet fasta anställningar ökat med 3,4 miljoner och antalet tidsbegränsade anställningar minskat med två miljoner sedan arbetsmarknadsreformen.