Syftet med konferensen i Málaga var att redovisa resultaten i Andalusien av en stor enkät om allmänhetens relation till media, men det som dominerade debatten var lanseringen av Chat GPT och andra liknande AI-tjänster. På bara några veckor har artificiell intelligens börjat tillämpas inom journalistiken och media väntas vara en av de sektorer som kommer att uppleva den största revolutionen. Än så länge är det svårt att avgöra om det blir på gott eller ont och det var en av huvudfrågorna som debatterades i Málaga.

Det finns uppenbara fördelar med AI som ett verktyg för journalister. Några vittnade om hur de sparar timmar av arbete på att exempelvis få inspelade intervjuer automatiskt utskrivna i text. Den avgörande frågan är i vilken utsträckning hjälpen kommer att bidraga till att förbättra journalisternas arbetsvillkor och i vilken AI helt kommer att ta över en majoritet av uppgifterna och skicka en stor del av mediakåren ut i kylan.

Här var åsikterna bland deltagarna i konferensen i Málaga delade. Några menar att rationaliseringarna i mediabranschen sedan flera år varit omfattande och att AI kommer att bidra till att minska antalet anställda på redaktionerna ytterligare. Andra hävdar att hur avancerat AI än är så har tekniken begränsningar som gör att den inte kan ersätta de traditionella reportrarna helt och hållet. Det krävs nämligen någon fysisk person som samlar ihop och publicerar den information som AI sedan är så skicklig på att behandla.

Medan frågorna om utvecklingen inom mediabranschen fortfarande är betydligt fler än vissheterna, är den mest optimistiska bilden att AI kommer att leda till en grundläggande omvandling av journalistyrket, inte dess död. Tekniken kommer att kunna ta över stora delar av de rutinuppgifter som journalisterna skött hittills. Tack vare avlastningen kommer avsevärt större tid kunna ägnas av reportrarna till mer renodlade uppgifter, som att vara ute på fältet, intervjua folk och, framför allt, rapportera på ett mer personligt och originellt sätt.

Det vädrades ytterligare ett starkt argument på konferensen för att den traditionella journalistiken kommer och måste fortsätta existera. Ett av de största hoten med AI är nämligen att så kallade ”Fake News” väntas öka många gånger om. Behovet av någon som klargör vad som är sant och vad som är falskt kommer att vara större än någonsin och det är där journalisterna kommer att utgöra en fundamental beståndsdel för att värna om sanningen och, med det, de grundläggande demokratiska principerna.

Med andra ord, i en tid av förändringar som saknar motstycke kommer journalistikens traditionella uppgifter att vara samma som de alltid varit – fast ännu viktigare!