Den beryktade "solskatten" som antogs av regeringen i höstas beskattar egenproduktion av el. Officiellt får man skatta för att man samtidigt är uppkopplad till det allmänna elnätet. Det gör att det i praktiken är olönsamt att ha egna solceller för elproduktion.
– De olika regeringarna i Spanien har varken kunnat eller velat öppna marknaden för denna typ av anläggningar. De påstår att de vill gynna miljövänliga energikällor, men det verkliga intresset varierar beroende på parti, konstaterar danskan Hanne Fomsgaard på Técnicas Maro, som sedan 1992 förmedlar energi på Costa del Sol.

Hanne menar att speciellt privata solceller som genererar el och som möjliggör försäljning av överskottsproduktion skulle medföra kraftigt minskade skatteintäkter samt inte minst slå mot elbolagens intressen.
– I det här landet är elbolagen helt enkelt för mäktiga för att tillåta något liknande.

Energiministern José Manuel Soria försvarar reformen som en nödvändig reglering av elmarknaden och uppger att den gynnar förnyelsebara energikällor. Hanne Fomsgaard köper dock inte det argumentet. Hon hänvisar till ett flertal andra EU-länder som inte har denna typ av skatt och där elmätarna är anpassade så att de kan mäta både den el som konsumeras och den som tillförs elnätet. På så vis registreras automatisk enligt gällande tariffer när du säljer respektive köper energi.
– För att ha ett dugligt system hemma måste du vara kopplad till elnätet, även om du har egna solceller. Anledningen är att det alltid finns perioder när du producerar mer än du förbrukar och andra perioder när du behöver reservenergi.

Det finns helt oberoende system, som kallas för "stand-alone" och som inte är kopplade till elnätet. Det är som ett komplett "mini-elverk", utformade efter konsumentens behov. Dessa är inte belastade med särskild skatt.
– Vi förmedlar dessa system, men hittills har det varit främst för hus och lantgårdar som ligger isolerade och där det är dyrt att koppla upp sig till elnätet. De kräver egna batterier och priset ligger från cirka 10 000 euro, förklarar Hanne.

Allt fler visar dock intresse för dessa oberoende system. Enligt Hanne Fomsgaard är folk helt enkelt trötta på stigande elpriser och allt mer svårtolkade fakturor. De vill uppnå oberoende.
– Åtminstone 500 av våra kunder som redan har installerat andra typer av solenergianläggningar, skulle också vilja producera egen el. Dessa anläggningar är inte särskilt komplicerade, varken tekniskt eller praktiskt. Vi väntar bara på den politiska viljan och en administrativ lösning från elbolagen.

Det är inte bara solskatten som hämmar utvecklingen av förnyelsebara energikällor i Spanien. I och med krisen har en stor del av de tidigare subventionerna skurits ned eller helt slopats. Det är dock fortfarande både ekonomiskt och inte minst miljömässigt attraktivt att satsa på solpaneler.

Hanne Fomsgaard vidhåller att man med en mycket rimlig investering i miljövänliga isoleringsmaterial kan spara energi sommar som vinter. En kombination av solceller och termisk solenergi kan värma luft för för ventilering och avfuktning.
– Ett torrt hus är ett sunt hus och kräver dessutom mindre energi för att hållas varmt. Dessutom finns även vattenbaserade system som kan värma golv, väggar och simbassänger. Dessa system är inte belagda med särskild skatt.

Técnicas Maro förmedlar denna typ av anläggningar, kombinerade med olika typer av värmepumpar. Firman grundades på Costa del Sol 1992 av en dansk tillverkare, men övertogs tre år senare av ingenjören Asger Noes Mundbjerg och Hanne Fomsgaard, som bägge lett verksamheten sedan starten.
– Vi har själva utbildat våra tekniker och har ett nätverk av installatörer längs hela kusten. De sköter både installationer och underhåll, berättar Hanne.

Deras kundkrets består till största delen av utländska bofasta, men också företag som hyr ut semesterbostäder. Anledningen till att spanjorer inte brukar solenergi i så stor utsträckning är enligt Hanne att de inte prioriterar komfort i hemmet som exempelvis nordbor.
– Det är förmodligen en kulturell anledning. Spanjorerna tillbringar betydligt större del av dygnet ute och är därför inte lika måna om att det ska vara varmt och skönt hemma. Många har heller inte råd att göra de nödvändiga investeringarna.

Hanne betonar att det är viktigt att planera i förväg, om man vill ha en helhetslösning för energi och komfort. Många gånger blir de kontaktade av kunder som just har byggt nytt eller byggt om, när det hade varit bättre att upprätta anläggningen i samband med renoveringen.
– Det är viktigt att systemet integreras så det är både är snyggt och praktiskt. Speciellt om det handlar om hyresobjekt med många olika användare bör systemen vara så enkla som möjligt att förstå och bruka.

Trots minskade subventioner finns det fortfarande bidrag att tillgå. De administreras av Agencia Andaluza de la Energía och delas ut varje år, så länge det finns medel kvar i fonden.
– Man söker bidragen via Internet. Som auktoriserad installatör har vi möjlighet att i förväg ta reda på vilket stöd man kan få för en konkret installation av ett solvärmesystem.

Bidragen är i dagsläget begränsade. Det kan röra sig om cirka 500 euro för en anläggning för varmvatten till ett enfamiljshus. Subventionen är avhängig av typen av anläggning och inte minst dess effektivitet.

Hanne Fomsgaard har upplevt stora svängningar under sina 23 år i branschen och hon har sett många installationsfirmor som kommit och gått.
– Då vi funnits här länge har vi en stor och trofast kundkrets. Den växer hela tiden och vi har mer än tillräckligt att göra.

Hanne är optimistisk, men berättar samtidigt att det så småningom är dags att gå i pension. Hon har startat ett eget projekt med ekologiskt boende i Alpujarras-bergen och önskar bruka allt större tid på det.
– Först måste vi dock finna rätt personer som är intresserade av att ta över bolaget. Det är inte brådskande, utan vi får se tiden an.

Mer information: http://tecnicasmaro.com