Hur ser din bakgrund ut?
– Jag är diplomat, de senaste fem åren har jag varit ambassadör i Australien och Nya Zeeland. Innan dess protokollchef på UD mellan 2000 och 2003, bland annat under Sveriges första ordförandeskap i EU 2001. Jag har också varit ambassadör i Mexiko, chef för Swedish Information Service i New York som lyder under generalkonsulatet, vicekonsul i Chicago och förstesekreterare på ambassaden i Bonn. Jag har tjänstgjort i alla världsdelar utom Afrika.

Hur känns det att vara på SVIV?
– Det är väldigt nytt och spännande. Under alla mina utlandsår har jag haft kontakt och samarbetat med andra utlandssvenskar, svenska föreningar och företag.

Har du någon relation till Spanien?
– Ja, Spanien var det första land jag bodde i utanför Sverige. Jag läste ett år på universitetet i Barcelona och fortsatte sedan att läsa spanska på universitetet i Sverige. Jag var även turistguide och platschef på Club 33 i Sitges och på Mallorca under fem somrar.
– Spanien är ett av mina favoritländer och jag har fortfarande många spanska vänner.

Vad vet du om SVIV i Spanien?
– SVIV har ombud i Barcelona, Torrevieja, Fuengirola och Marbella. I övrigt vill jag gärna lära mig mer om svenskarna i Spanien, hitta nya medlemmar och samarbeta med svenska föreningar och företag där.

Vad kan SVIV göra för Spaniensvenskarna?
– Årets stora händelse är Utlandssvenskarnas parlament 19 augusti 2009. Det är en möjlighet för våra medlemmar att diskutera frågor som SVIV ska lobba för gentemot regering och myndigheter.
– SVIV har bland annat sett till så att utlandssvenskar numera kan poströsta och just nu arbetar vi för att svenskar som förlorat sitt svenska medborgarskap när de ansökt om ett annat, ska få tillbaka det.
– Jag vill också uppdatera och aktualisera vår hemsida så att den används som ett nyttigt och roligt redskap, ett forum för att stödja och hjälpa varandra, få nya kontakter och tips om vad som är på gång.

Vilka är era viktigaste uppgifter?
– SVIV är dels ett socialt nätverk, en stödorganisation, dels ett lobbyorgan för svenskar i utlandet. Filosofin är att utlandssvenskar utgör en viktig del av det svenska samhället och att vi bör nyttja dem som en kunskapsresurs. Föreningen kan också hjälpa till med information vid en utlandsflytt. Vi arbetar med skol, skatte- och medborgarskapsfrågor, kultur- och litteraturstöd, ungdomsfrågor, kris- och katastrofhjälp samt stöd till dem som flyttar tillbaka till Sverige.

Karin Ehnbom-Palmquist framför att hon vill komma i kontakt med Spaniensvenskar och tar gärna emot förslag på vad medlemmar och potentiella medlemmar vill ha ut av föreningen. Du kan skicka dina idéer direkt till general@sviv.se.

Läs mer på http://www.sviv.se