Svenskar som skrivit in sig i den spanska röstlängden har rätt att rösta både i det spanska kommunvalet och i EU-valet från Spanien. Inskrivning i röstlängden i Spanien leder till att man automatiskt stryks från röstlängden till EU-valet i Sverige. Det kan dock ske att den som nyligen registrerat sig i Spanien ändå får röstsedlar även från Sverige. Detta beror på att det tar tid innan svenska myndigheter får informationen om inskrivningen i Spanien från de lokala myndigheterna.

Valnämnden i Sverige uppger att de utskickade valsedlarna är preliminära. Om man är inskriven i den spanska röstlängden kommer ens röst ej att registreras i Sverige, om man skulle frestas att poströsta. Samtidigt poängterar svenska myndigheter att det går att framföra i sin spanska kommun att man önskar avsäga sig sin röstlängd i det spanska EU-valet, för att kunna fortsätta att utöva den i Sverige.

Mer information:
http://eu.riksdagen.se