Utlandssvenskarnas parlament är ett viktigt forum för att synliggöra och sammanfatta de utmaningar som många utlandssvenskar har i relation till svenska regelverk. Det kan bland annat handla om svårigheten att rösta i riksdagsvalet, SINK-skatten, avsaknaden av aktivt personnummer för utskrivna svenskar eller behovet av samordnad krishantering för utlandssvenskar för att nämna några områden som förenar en i övrigt heterogen grupp.

På parlamentet diskuterar utlandssvenskar i samråd med experter och politiker olika lösningar på de utmaningar som många upplever. Diskussionerna förs i arbetsgrupper och lösningsförslagen presenteras därefter i plenum där en politikerpanel kommenterar förslagen. Efter parlamentet sammanställs lösningsförslagen i resolutioner och överlämnas till berörda beslutsfattare.
– Såväl politiker som näringslivsföreträdare betonar vikten av internationell erfarenhet och kompetens för att svenska bolag ska stå sig i den globala konkurrensen, men också för att kunna bygga ett stabilt och inkluderande samhälle, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin och fortsätter.
– Då är det såklart viktigt att vi svenskar ges rätt förutsättningar för att kunna tillgodogöra oss internationell erfarenhet på bästa möjliga sätt, oavsett om den fås via arbete, studier eller en längre tillvaro i ett annat land.

Det bor cirka 660 000 svenskar utomlands. De utgör en stor och växande grupp av betydelse för det svenska samhället.
– För att få till stånd en förändring behöver svenska regelverk och förståelsen för internationell erfarenhet uppdateras. Det görs genom att synliggöra alla utmaningar och diskutera lösningar med drabbade och experter inom området, säger Cecilia Borglin.

Inför parlamentet kommer Svenskar i Världen i år att genomföra tre för-parlament: ett i Europa, ett i Asien och ett i USA. För-parlamenten är en halvdags workshop som leds av Svenskar i Världens lokala ombud. Tanken med för-parlamenten är att säkerställa att så många relevanta utmaningar som möjligt synliggörs, så att dessa sedan kan tas med till det stora parlamentet för diskussion.

Dagen efter parlamentet är det dags att kora ”Årets svensk i världen”. Utmärkelsen går till en svensk som på ett extraordinärt sätt har bidragit till en positiv Sverigebild och därmed satt Sverige på världskartan. Det är trettioandra gången som Svenskar i Världen delar ut priset. Fjolårets pristagare var operasångerskan Nina Stemme. I skrivande stund är namnet på pristagaren fortfarande hemligt.

Fakta:

22 augusti: Utlandssvenskarnas parlament, Näringslivet hus i Stockholm, kl 9-17
23 augusti: Årets svensk i världen-lunchen, Grand Hôtel i Stockholm, kl 13-15

Mot en deltagaravgift/kuvertavgift är alla välkomna (först till kvarn). Medlemmar får rabatt.

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige – en ideell och oberoende organisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bedriva påverkansarbete, vara remissinstans och ge medlemmar information och stöd.

Mer information på http://www.sviv.se