Huvudtalare var utbildningskonsulten Inger Enkvist, som är både lärare och översättare. Hon valde att undvika att gå in på systemen i Spanien och Sverige och presenterade istället internationella exempel på framgångsrecept respektive misslyckanden. I främsta ledet står Singapore, där lärarna lyfter de högsta lönerna och värvas redan i skolåren. Även i Shanghai har satsningen på lärare som är experter inom sina respektive områden, innan de blir pedagoger, visat sig ha fantastiska resultatet. I Europa nämnde hon Finland och Irland, som toppar de internationella jämförelserna på grundskole- och högstadienivå.

I den andra vågskålen finns skräckexempel som de som uppdagats i bland annat förorter till Paris. Där är elevernas grundutbildning ofta så usel att de är oförmögna att lära sig nya saker när de kommer upp i högstadiet.

Samtliga i panelen betonade vikten av att eleverna själva måste anstränga sig om de ska lyckas bra i skolan. Sverige har liksom Spanien ett stort disciplinproblem, där lärarnas auktoritet till stor del omintetgjorts. María Consuelo Calatayud Bernabeu, ordförande i Språklärarnas riksförbund i Östergötland och verksam i Norrköping, hade svårt att dölja sin pessimism beträffande den nuvarande situationen i Sverige. Hon tog bland annat upp som exempel de enorma löneklyftorna mellan olika skolor, områden och ibland till och med inom samma läroverk.

Helena Enroos, vald till Årets pedagog 2014, lär grundskoleelever spanska på Åland och konstaterade att hon är lyckligt lottad. De finska myndigheterna satsar på skolan och lärarna, eleverna visar respekt och maximiantalet i en klass är 24 stycken.

I publiken fanns både spanska lärare och föräldrar. Inger Enkvist fick en fråga av vice talmannen i det andalusiska regionalparlamentet Esperanza Oña om den spanska modellen, där varje autonom regionen lägger upp sin utbildningsplan. Detta är för Inger Enkvist kontraproduktivt, då både skolplan och skolböcker ska planeras på 17 olika håll. Speciellt allvarsamt finner hon situationen i vara i Katalonien, där de regionala myndigheterna sedan många år brukat den obligatoriska utbildningen till att indoktrinera sina barn och ungdomar, något som till stor del ligger till grund för separatiströrelsen i området.