Traditioner är något som är viktigt för de flesta av oss. Deras ständiga återkommande ger oss både trygghet och glädje. Vi vet att de kommer och vad de innehåller. Vad vi ska göra och vilka vi delar traditionerna med. Ändå ändras våra traditioner hela livet. Det kan bero på mycket. Vi kanske flyttar och byter miljö. Familjen kan ha utökats eller kanske vi förlorat någon familjemedlem. En skilsmässa kan ha förändrat livssituationen liksom ändrade ekonomiska förutsättningar.

Så när vi tänder första adventsljuset denna gång kanske vi gör det med en förväntan på hur traditionerna ska bli detta år med nya förutsättningar. Eller kanske vi gör det med sorg, saknad och vemod i förvissningen att det aldrig kan bli som förr igen. Livets gång är att ständigt förändras. Då finns våra traditioner där och ger stadga åt vårt år. Vi kan luta oss mot dem och knyta upp viktiga händelser och förändringar vid dem. De hjälper oss att minnas det som varit, leva i det som är och att se fram emot det som ska komma.

Kyrkan är en viktig bärare av traditionerna. Många av dem har kyrkan och den kristna tron som upphov. Och precis som traditionerna omfattar kyrkan alla livets skeenden. Situationen förändras ständigt men tron och traditionen finns där för att ge stadga och hjälpa oss att hantera de nya livssituationerna.

Just nu är vi i kyrkan i Fuengirola upptagna med arbetet med den traditionella julbasaren som kommer samtidigt som adventstiden inleds. Det är roligt och tacksamt att se att många vill bidra till kyrkan med arbete, gåvor och genom att handla av oss. Men också denna tradition präglas av livets föränderlighet. Mycket är som vanligt, många som arbetar med den är desamma. Andra som bidragit mycket saknas medan nya tillkommer. Det viktiga är att alla behövs.

Kyrkan är alla de som tillhör den. Kyrkan behöver alla sina medlemmar, alla har något att bidra med. Utan medlemmarna hade vi inte haft någon kyrka på solkusten. Vi hade inte kunnat fira advents-, Lucia- och julgudstjänster på vårt eget språk. Och jag tror att livet då varit lite fattigare.

Så vill jag önska er alla en fin advents och jultid. Välkomna till kyrkan!

Gud välsigne dig!