Bolín hade anmälts av boendeföreningen i Monte Alto, för att ha konfiskerat en tomt som föreningen gjorde anspråk på. Där uppfördes en park för trafikundervisning för barn. Bolín anmäldes även för att ha hotat representanter för boendeföreningen, men friades på alla punkter