I kyrkan gläds vi nu istället åt att vi har blivit en till i personalen. Diakon Jan Sjögerud började arbeta hos oss i april. Äntligen har vi fått lite mer resurser att möta alla de behov som vi ställs inför. Jan har som en av sina viktiga uppgifter att arbeta med ungdomar och unga vuxna. Men han ska också arbeta med mer traditionellt diakonalt arbete. En del i detta är att försöka organisera någon form av besökstjänst av frivilliga. En annan del är att kunna bistå när vi drabbas av problem. Det finns många uppgifter att gå in i. Kyrkan kan inte göra allt utan är beroende av att många frivilliga kan ställa upp och hjälpa till.

För drygt en vecka sedan nåddes vi av de tragiska nyheterna om den svåra bussolyckan utanför Benalmádena. Många tankar har gått till de drabbade, deras familjer och vänner.

Olyckan påminner oss än en gång om hur snabbt livet kan förändras och hur sårbara vi är. Det kunde lika gärna ha varit en buss med svenskar. Vad gör vi när det ofattbara plötsligt händer?

Det är viktigt att det finns organisation för att ta hand om sådana här svåra händelser. Kyrkan är en del i detta. Den finns till hands för att hjälpa och stötta människor i kris. Men allra viktigast är att vi alla ställer upp för varandra. Prata med varandra istället för att undvika det som kan kännas svårt. Fråga om du kan hjälpa till med något när någon i din närhet drabbats.

Det lilla betyder ofta mycket.

Gud välsigne dig!