Bland annat har jag förstått vilken revolution det var när man kunde börja bygga båtar som kunde kryssa. Det vill säga båtar som inte bara puttades på av medvinden utan som också kunde utnyttja motvinden. Självklart innebar detta en frihet och en mycket stor konkurrensfördel. Kunskapen gjorde att man inte längre var helt utlämnad åt vindens nyckfullhet utan man kunde tämja naturkrafterna en aning. Allt det här visste du säkert redan och många med dig och därför är det lite konstigt att den här kunskapen inte fått oss att se samma linjer i våra vanliga mänskliga liv.

Om man gör en undersökning av vad vi människor anser vara det viktigaste i livet är jag övertygad om att orden hälsa och lycka skulle komma på någon av de allra högsta platserna. Nu är det väl så att vi hellre är friska och lyckliga än sjuka och olyckliga. Frågan är bara om de båda begreppen är beroende av varandra? Måste man vara lycklig om man är frisk? Är man alltid olycklig om man är sjuk? Hälsoindustrin jagar oss med sina lockrop om snabba vägar till lycka. Aldrig har vi varit så fria, aldrig har vi haft så mycket att välja på, aldrig har vi konsumerat så mycket psykofarmaka. Sambanden är så mycket mer komplicerade än vad man vill få oss att tro.

I filmen Bruce Almighty får Jim Carrey vara gud för en vecka. Han hade haft åsikter om hur Gud sköter ruljansen. När böner blir för många kommer han på den lysande idén att svara ja på alla. Allt måste väl bli bra om alla får som de vill? Resultatet blir naturligtvis totalt kaos. På Bruce fråga varför det blev så svarar Gud: Hur många vet egentligen vad de behöver? Ja, vet jag egentligen vad jag behöver? Vad jag önskar mig, vet jag. Men är det detsamma som det jag behöver just nu?

Min erfarenhet som präst har visat mig att det människor som i yttre mening verkat ha ett fullkomligt liv många gånger bara levt ett liv på ytan. De har byggt på sand och när stormen och vattnet kommer rycks allt undan. Men jag har också mött människor som varit svårt sjuka och handikappade och som utstrålat en trygghet som burit många andra i deras närhet. De har visat mig att det går att leva ett bra liv trots att svårigheterna hopar sig. De har lärt sig att kryssa, att leva i motvinden och att det finns något som är viktigare än såväl lycka som hälsa.
Vad det är? Det kan inte ord förmedla, men om du på allvar vill söka det kan du börja på söndag i kyrkan.