Duarte vidhåller att han är oskyldig till anklagelserna och säger att han avgår för att inte störa kommunledningens fortsatta arbete. Han uppmuntrar samtidigt de övriga fyra ledamöter från PSOE som också delgivits misstanke om brott och som uteslutits ur partiet, att följa hans exempel och lämna sina fullmäktigeposter.

Duarte anklagas främst för att inte ha informerat om de oegentligheter som enligt utredningen startade innan byggborgarrådet tillträdde sin post.