Justitierådet har avslagit domarens ansökan om att skjuta upp hennes planerade förflyttning till den nyskapade femte avdelningen av tingsrätten i Estepona. Det gör att den omfattande korruptionsutredningen nu måste skötas av en vikarie, tills ny domare utsetts. Det väntas ske först i juni.

Utredningen Astapa har hittills delgivit 63 personer misstanke om brott, bland dem tidigare borgmästaren i Estepona Antonio Barrientos.