Till hösten står 204 barn utan offentliga dagisplats, Det är 61 fler än förra året. Kommunen har bara 301 dagisplatser, medan efterfrågan på 505 är rekordstor.

Borgmästaren Enrique Moya (PP) efterlyser hjälp från de regionala myndigheterna för att kunna bygga flera daghem till 2010. Under tiden hoppas kommunledningen kunna placera en del av de barn mellan ett och tre år som saknar dagisplats, i privata daghem.