Benalmádema tilldelades förra året 9,2 miljoner av det statliga stödpaketet Plan E, också kallats Zapateroplanen. Brister och justeringar i flera av projekten har dock gjort att dessa överskridit de budgeterade kostnaderna.

Kommunen tvingas nu skjuta till mellanskillnaden, något som belastar den redan hårt ansträngda kommunkassan. Kommunledningen skyller situationen på den tidigare socialistiska kommunstyrelsen.