Marknaden varade i år endast två dagar. Anledningen till stängningen är klagomålen från butiksägarna i området, som anser att marknaden utövar illojal konkurrens. Många av de produkter som såldes i de 16 stånden fanns även i butikerna, med skillnaden att ståndägarna inte skattar för sina varor.