Maktskiftet i kommunen var garanterat efter att PP i valet 22 maj erhållit hela 17 av de 25 platserna i fullmäktige. Oppositionspartierna PSOE och CIE valde att lägga ned sina röster. Deras respektive talesmän, bland dem tidigare borgmästaren David Valadez, erbjöd nye borgmästaren samarbete för att återuppbygga Esteponas sargade ekonomi.

García Urbano annonserade redan i sitt invigningstal viktiga besparingar. Alla kommunala mobiler dras bland annat in och samtliga departement ska inrymmas i fastigheten vid Puertosol. Det gamla rådhuset ska få en funktion som anpassas till den rådande situationen.

En av García Urbanos första uppgifter blir att omförhandla avbetalningen av de skulder som kommunen har med främst försäkringskassan och skatteverket och som uppgår till 40 miljoner euro. Tidigare borgmästaren David Valadez poängterar att han de senaste tre åren lyckats reducera skulden med 16 miljoner.