Styrande PSOE har inför sommaren presenterat en rad restriktioner på stränderna, bland annat en begränsning av badtiderna samt förbud att sätta upp egna parasoll mellan officiella parasoll och solstolar, samt vattenbrynet.

Efter en överklagan från en kommuninnevånare fastställer Kustdepartementet att kommunens förordningar bryter på ett flertal punkter mot gällande bestämmelser. Bland annat är det lagstiftat att de spanska stränderna är till för allmänheten.