Domstolen finner mannen, som var 27 år vid olyckstillfället 19 april 2008, skyldig till grov vårdslöshet i trafiken och vållande till nio personers död och 26 personers skador. Den fastslår i domen att mannens uppgifter till sitt försvar inte hyser någon trovärdighet.

I domen konstateras att mannen körde sin stadsjeep i minst 152 kilometer i timmen och att han hade en promillenivå i blodet som var dubbel så hög som den tillåtna. Flera vittnen har intygat att stadsjeepen åkte vårdslöst, inte minst då det regnade och rådde halt väglag på kvällen.

Stadsjeepen fick sladd och körde in i mitträcket. Den slungades därefter in i bakdelen på turistbussen, som välte och klövs av mitträcket.

Statsåklagaren yrkade på fyra års fängelse medan försvaret ville begränsa straffet till två månader.