Det vanligaste könsordet är utan tvekan det som syftar på det kvinnliga könsorganet, ”coño”. Ordet används så ofta att dess grundbetydelse slitits ut och ingen spanjor reagerar över dess bruk, till skillnad mot en svensk om han eller hon hör ordet ”fitta”. Det är därför inte ovanligt att svenskar chockeras av att höra detta ord i mun på spanjorerna dagarna i ända, medan det för spanjorerna är som att säja ”attans också”.

Desto kraftigare innebörd har de spanska testiklarna. De symboliserar manlighet och styrka och serveras också rikligt i vokabulären, även om det inte tillhör något av de mest kultiverade uttrycken. ”Cojones” (”ballar”) förknippas som regel med mod. ”Échale cojones” är en uppmaning till någon att våga göra något, liksom ”a qué no tienes cojones” är en utmaning.

Just testiklarna är ett uttryck som också tas till av det spanska samhällets mindre sociala och sympatiska representanter. Den som någon gång fått höra uttrycket ”porque me sale de los cojones” vet precis vad jag talar om. Uttrycket betyder ”jag gör va f-n jag vill” och är favoritfrasen av individer som ställer sig själva framför alla andra. De är fler i Spanien än många kanske tror.

Spanjorerna är kända för sin öppenhet och vänlighet, men det finns samtidigt ett växande fenomen av egoism. Det har uppstått i samband med att konsumtionen ökat i Spanien och attityden summeras tydligt i just uttrycket ”porque me sale de los cojones”. Förutom att termen i sig är ytterst vulgär så inbefattar den att personen i fråga inte har något annat argument i sammanhanget än att han eller hon är förmer än andra.

Mer än en svensk i Spanien lär ha hört uttrycket. Anledningen är att svenskar som bekant ofta agerar poliser och tillrättavisar sin nästa. Det är något som spanjorer har mycket svårt för och då ligger det nära till hands att de svarar från testiklarna.