Prästen Nicolás Timpu, som är av rumänskt ursprung, har fått en stor del av församlingsmedlemmarna på krigsstigen. Tidningen Diario Sur uppger att det beror på prästens vresiga ton och respektlösa agerande.

Missnöjet har varit långvarigt, men kom till sin spets i september, i samband med en minnesgudstjänst. En 25-årig man hade omkommit dagen före i en trafikolycka och hans föräldrar grät högljutt under gudstjänsten.

Prästen avbröt plötsligt sin predikan och skrek åt föräldrarna att hålla tyst. Han hotade med att inte fortsätta minnesgudstjänsten och även ställa in begravningen. Timpu ska sedan ha närmat sig modern och ha sagt att "din gråt låter inte klokt", samt "om din son dött så är det för att du syndat".

Prästen har även fått klagomål för att han krävt minst 40 euro för att hålla dop, när det enligt kyrkans normer är frivilligt att skänka en gåva.