Frekvenserna för de digitala kanalerna TDT organiseras om, vilket gör att inställningarna i alla tv-apparater måste ändras. Dessutom tvingas många bostadsföreningar med gemensamma anläggningar justera sina antenner, vilket kräver experthjälp.

Ändringarna måste vara gjorda före årsskiftet, då kanalerna försvinner från de nuvarande frekvenserna. Anledningen till omläggningen är EU-direktiv, som kräver att bandet vid 800 MHz frigörs för att i framtiden kunna brukas för mobilsystemet LTE/4G.

I de fall justeringar av större art krävs på kommunala anläggningar är det möjligt att ansöka om statliga subventioner. Dessa ligger på mellan 100 och 550 euro.