Barbro Sändh har ägnat flera år åt att forska kring Engelska kyrkogården och inventera de skandinaviska gravarna. Minst 50 svenskar ska ha begravts här sedan kyrkogården grundades 1831, även om endast ett 20-tal gravar finns bevarade. En dag under Barbros efterforskningar inträffade nästan det oundvikliga.
– Jag hittade faktiskt en avlägsen släkting till mig själv! Einar Frykman, som avled i Málaga september 1964.

Einar Nils Frykman var kapten i armén och en av de första officerarna i de svenska pansartrupperna, som bildades 1942. Han gifte sig tre gånger och hade troligtvis sällskap vid sin död av sista hustrun Marianne, som själv gick bort 2000. Einar blev endast 51 år och dödsorsaken förefaller ha varit skrumplever.

Einar Frykman föddes i juli 1913 i Vilhelmina, som sjunde barnet. Han kom från en gammal prästsläkt i Fryksände (nuvarande Torsby) i Värmland, därav namnet Frykman.
– Det är faktiskt två sammanträffanden, då förutom att jag är avlägsen släkting så kommer mitt giftasnamn Sändh (FrykSÄNDe) från samma ort, berättar Barbro.

Einars far Oskar kom från Brålanda i Älvsborgs län, medan moder Emmy kom från Lycksele i Västerbottens län. Paret träffades då Oskar vid sekelskiftet 1900 var jägmästare i Åsele. Deras son döptes av en släkting, kyrkoherde O. Frykman. Einar Frykman vilar vid gravplats D(2): 626.

Till Málaga via Brooklyn
En gravsten på engelska döljer ett annat svenskt livsöde, nämligen William Schenström och hans amerikanska hustru Elsie. William, eller Wilhelm Rolf Oscar som han föddes till 29 april 1885, fick se dagens ljus för första gången i Paris. Hans far Rolf Oskar Alexander Schenström föddes i Köping 1845 och gjorde sig känd som författare av ett flertal skrifter bland annat ”Strödda tankar i några af tidens vigtigare frågor, tillegnade Sveriges uppfostrare och uppfostrarinnor” (1892). Modern Sara Wilhelmina Holmboe föddes i Norge 1847 och 1902 utvandrade familjen från Gävle till Oslo.

Vid 25 års ålder utvandrade Wilhelm till USA, där han bytte namn till William Schenstrom. I ett skeppsdokument från 1924 anges han som amerikansk medborgare bosatt i Brooklyn, i New York. Där gifte han sig med Elsie (född i Brooklyn 1896) och de fick två söner tillsammans.

Schenström var ingenjör. Det är okart när han anlände till Costa del Sol, men har var bosatt i Arroyo de la Miel när han i juli 1964 avled i lunginflammation, 79 år gammal. Hustrun Elsie somnade in 1990 och vilar i samma grav, på plats D: 622. En av deras söner, William, dog tre år före modern och uppges också vila i Engelska kyrkogården.

Många dog unga
Tack vara de svenska kyrkoböckerna har Barbro Sändh kunnat få fram fakta om ett flertal andra svenskar som vilar i Málaga. Informationen är många gånger knapphändig, men ger oss trots det viktiga uppgifter om de första svenska pionjärerna på Costa del Sol.

Redan på 1800-talet sökte sig många svenskar till Málagaprovinsen av hälsoskäl, på jakt efter ett behagligare klimat. Många dog unga. Det är exempelvis fallet med Knut Oscar Fredrik Norblad (D2: 273). Han kom från Gävle och avled i lungsot 20 år gammal, 1879.

Carlos Augusto Olsson/Svensson (D2:387/449) dog av tuberkulos, 24 oktober 1908, vid 37 års ålder. Han föddes som Karl August i Östersund och var gift med Karin Olsson, som avled av hjärtflimmer 42 år gammal, 20 februari 1925 (D2: 387/449).

Olycksaliga sjömän
Knappt 19 år var sjömannen Ludvig Ludvigsson (H:231), när han avled i Málaga. Sannolikt född i Brunskog i Värmland mönstrade han i tidig ålder, men Málaga blev hans sista hamn.

Gustav Nilsson (A: 40) var jungman på skonerten Lafayette, som tillhörde Göteborgs sjömanshus. Han föddes i Onsala 1824 och var blott 20 år när han avled i feber i Málaga, 25 oktober 1844.

Adelsfamilj
Vårt sista livsöde i artikelserien är adelsmannen Jan Carl Wilhelm Carlsson Ridderstad. Hans var son till Carl Fredrik Soldan Henningsson Ridderstad. född i oktober 1887 och löjtnant vid Skånska dragonregementet. Han tjänstgjorde 1923 vid generalstaben i Djursholm-Ösby. Modern Ebba Anna Margareta Pauli, föddes i januari 1899.

Släkten Ridderstad är registrerad som adelsätt i Riddarhuset, som nummer 1642. Jan Ridderstad var skriven i Stockholm och arméofficer. Han dog av förgiftning i Málaga 16 oktober 1963, vid 44 års ålder.

Varje gravsten döljer minst ett livsöde. Barbro Sändh anser att alla har rätt till ett liv även efter döden.
– Det är lätt att fixera sig vid det jag kallar "ramen", det vill säga tomma fakta som födelse- och dödsdatum. Ett liv är mycket mer än det och i den mån vi kan menar jag att vi ska försöka fylla i med detaljer.

Artikelserien som nu avslutas är inte bara ett forskningsmässigt och journalistiskt arbete, det är också en hyllning till alla som ligger begravda i Engelska kyrkogården.
– Här vilar personer av en rad olika nationaliteter. Många slog sig ned i södra Spanien, precis som vi, medan andra drabbades av ond bråd död under en tillfällig vistelse och blev kvar här. Alla förtjänar vår respekt, avslutar Barbro.

Besök med ambassadören
Sydkusten arrangerar onsdag 4 februari ett besök på El Cementerio Inglés i Málaga, i samarbete med Barbro Sändh. Det blir busstransport till Málaga på morgonen och guidning på kyrkogården. En särskild högtidsstund kommer att hållas i närvaro av bland andra Sveriges ambassadör Cecilia Julin. Resan inkluderar lunch och tid på egen hand i centrala Málaga, före hemresan på eftermiddagen.

Priset är 50 euro per person och antalet platser är begränsat. Anmälan till Sydkusten på e-post info@sydkusten.es eller telefon 952 863 375.

Se reportage om kyrkogården på SK-tv:
http://www.sydkusten.es

Fakta: Barbro Sändh