Lokalpolisen har bötfällt bärgningsbolaget med 200 euro för bland annat bristande belysning. Det skedde efter anmälan från allmänheten, där några publicerade bilder på Facebook som visar att bärgningsbilen har flera varselljus trasiga. Den har dessutom visat sig att den ej genomgått besiktning sedan 2010.