Statsåklagaren yrkar förutom på fängelse även på 14 års ämbetsförbud. Bolín anklagas för att 2005 ha beordrat sälja ut konfiskerade fordon på exekutiv auktion. Detta trots att flera av fordonen dels var i beslag av olika domstolar och dels i försäkringsbolags ägo.

Bolín är tidigare belagd med ämbetsförbud, vilket bland annat hindrar honom från att ställa upp i årets lokalval.