Tillfarten till Arroyo de la Miel från motorvägen är en av de största flaskhalsarna på Costa del Sol. En omläggning har varit planerad och finansierad i två års tid, men har skjutits upp på grund av byråkratiska problem.

Då finansieringen går förlorad om den inte brukas i innevarande budgetår, kräver Benalmádena kommun ett nytt anslag för 2016. Borgmästaren Víctor Navas (PSOE) poängterar att köerna inte bara orsakar stora besvär för trafikanterna, utan utgör även en stor trafikfara på grund av de höga hastigheter som hålls på motorvägen.