Det finns många välvilliga kustsvenskar och medlemmar i grupperna som delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips. För att inte tala om administratörer till grupperna som många är eldsjälar, har stor lokalkännedom, besvarar frågor och förvandlas till verkliga referenser.

Men även på Solkusten har solen sina fläckar. Ett gissel i dessa grupper är så kallade spammare, vars enda intresse är att kränga någon tjänst eller produkt. Många av dessa blir med tiden blockerade och en del startar då egna pseudovarianter av befintliga grupper. Ett annat är att det finns anmärkningsvärt många som i stället för att svara på konkreta frågor roar sig med att värdera frågans nivå och direkt provocera både den som ställt frågan och alla övriga som säger emot dem.

Problemet med sociala nätverk är att uttalanden som tidigare begränsat sin räckvidd till exempelvis en bardisk nu får mycket större genomslagskraft. Dessutom tas inlägg på mycket större allvar än om de yttrats av något fyllo på gatan. Många gånger har jag frågat mig om personen som väckt ett ramaskri på nätet inte är just det, berusad, men att detta inte uppfattas av dem som går in i diskussionen.

Sedan finns det många användare som är lite väl slappa och ber andra att svara på frågor som man själv kan erhålla genom en enkel Google-sökning. Nog verkar det mer rimligt att man surfar in på IKEA:s hemsida, om man nu vill veta om de har öppet en viss dag, än att man ska få svaret serverat av någon tredje part.

Det som dock föranlett mig att skriva detta inlägg är en annan konkret händelse som den senaste veckan inträffat i en av de populäraste svenska grupperna i Spanien på Facebook. Några personer publicerade allvarliga anklagelser mot ett svenskt företag verksamt på kusten och hävdade bland annat de inte fått ut sina löner. Snart var drevet igång och personer som var på väg ned för att arbeta för nämnda företag ångrade sig, av kanske förståeliga skäl.

På Sydkusten fann vi anklagelserna så pass allvarliga att vi ville undersöka situationen. Vi tog därför kontakt både med en av dem som pekat ut företaget och en av ägarna. I sådana här fall brukar de som utsatts för någon orättvisa vara överlyckliga över att de får uppmärksamhet i massmedia. Vi fick dock inte ens ett svar av den påstått anställda.

Den som däremot svarade oss både snabbt och detaljerat var en av ägarna till företaget. De berättar om tre anställda som har en personlig tvist med företaget och som gått ut med halvsanningar och direkta lögner i ett flertal Facebookgrupper.

Om de anställda hade återkommit till oss hade vi kunnat ställa deras argument mot företagets, men i avsaknad av dessa verkat ägarnas version vara mycket övertygande. Problemet är hur företaget i fråga, eller vem som helst för den delen, kan värja sig mot falska anklagelser när drevet väl är i gång på nätet.

Ni som känner igen nämnda händelse, eller vilket som helst inlägg som liknar denna. Tänk efter mer än en gång innan ni sväljer allt som publiceras på sociala nätverk och, inte minst, innan ni delar något inlägg.