Provinsdomstolen i Málaga finner det ej styrkt att Bolín skulle ha känt till att flera byggtillstånd som han undertecknade bröt mot bestämmelserna. Det gjorde däremot tidigare fullmäktigerådet José Nieto, som fälls i samma rättegång och döms till 18 månaders fängelse och sju års ämbetsförbud.

Bolín poängterar att det är andra gången på mindre än ett år som han frias och säger att det visar att han inte är så skum som hans politiska motståndare åberopat.