Kommunledningen meddelar att det nya direktivet som antogs i maj givit resultat. Det går ut på att reglera och minska den visuella förorening som olika typer av reklamskyltar utgör, främst vid vägar och på landsbygden.

En inventering gjordes i våras och de tomtägare som saknade giltiga tillstånd fick ett ultimatum på sex månader att reglera situationen eller ta bort skyltarna.