När Partido Popular förlorade sin egen majoritet i regionalparlamentet 2016 lovade de ledande oppositionspartierna att brådskande riva upp den kontroversiella lagen. Hittills har dock inga konkreta åtgärder vidtagits i den riktningen. Lagreformen både skärpte straffen för en rad förseelser som tidigare ansågs lindriga och dessutom har myndigheterna fått betydligt större kompetenser att utfärda dryga böter, på upp till 60 000 euro, utan behov av rättegång. Förseelser som kan befinnas vara grova är exempelvis att röja en polismans identitet genom foton, video eller skrivna publiceringar eller att demonstrera utan behörigt tillstånd utanför bland annat riksparlamentet.

Brottsbalken definierar sedan tidigare förseelser som i dagsläget kan verka uråldriga, men som genom den så kallade munkavlelagen nu stävjas hårdare än någonsin. Det gäller bland annat hån av kungahuset eller av trosutövningar (läs: katolicism).

Flera domar och böter den senaste tiden visar hur snedvridet det kan bli. En relativt okänd rappare har fått ett fängelsestraff på 3,5 år bekräftat av Högsta domstolen. Hans brott består av att ha skrivit texter som uppmanar till att spränga polisen i luften eller som kritiserar kungahuset. Texterna kan väl upplevas som stötande, men det är liksom rappens karaktärsdrag och är det verkligen motiverat att sätta någon i fängelse för några låttexter? Kritiska medier har jämfört vad andra brottslingar behövt göra för att tilldelas samma typ av straff, och det omfattar både kvinnomisshandel och våldsamt rån.

En ung kvinna dömdes nyligen till villkorlig dom för att ha publicerat några skämt på Facebook om attentatet på Francos försteminister Carrero Blanco, 1973. Hur osmakliga skämten än kan uppfattas vara är det uppseendeväckande att de ska leda till en dom mer än 40 år efter dådet.

I Jaén dömdes nyligen en yngling i ett annat uppmärksammat fall. Straffet var 480 euro i böter och hans brott, att publicera ett foto på Instagram, med sitt eget ansikte inklippt i en Kristus-ikon. Tingsrätten fann detta vara vanhedrande av en religion (katolicismen så klart) men domen fick inte oväntat allt utom en avskräckande effekt. En rad spanska kändisar, liksom en tidigare framstående domare, publicerade omgående egna liknande collage i protest mot domen. Det tog dessutom den dömde endast en timme att få ihop hela summan till att betala bötesbeloppet, genom så kallad Crowdfunding.