Den nya parken ligger vid floden La Cala, intill strandpromenaden och upptar tusen kvadratmeter. Den innehåller både lekplats och rastplats för hundar, samt vattenhål. Dessutom ska kommunen förse med hundpåsar, för att plocka upp spill.

Estepona invigde sin första hundpark 2014 och planerar att utöka områden särskilt avsatta för husdjur och deras ägare. Kommunledningen har ansökt hos de regionala myndigheterna om att få upprätta en hundstrand öster om Estepona, på sammanlagt 10 000 kvadratmeter.

SK-tv: