Grävarbetet på 72 meters djup i Totalán (La Axarquía) har gått något snabbare under eftermiddagen, efter att de de första 90 centimeterna tagit 18 timmar att klara av. Massiva klippblock har tvingat arbetarna att genomföra minst tre mikroexplosioner. Varje explosion tar mer än två timmar, då arbetarna måste ta sig ur hålet och detta sedan ventileras, innan de kan gå ned igen och fortsätta att gräva.

Det rör sig om en sträcka på cirka fyra meter i svagt uppförslut som skiljer räddningsbrunnen från prospekteringshålet. Nu anses arbetarna vara så pass nära att de ska försöka gräva ett mindre hål först, för att skicka in en kamera och se om de kan få ögonkontakt med pojken. Sedan Julen föll ned i hålet 13 januari har man hittills ej haft kontakt med honom.

Räddningsarbetet i direktsändning:Loading...