Aena har en årlig elräkning på omkring 75 miljoner euro. Samtidigt har luftfartsverket ett stort antal obrukade tomter i anslutning till flygplatserna som lämpar sig utmärkt för att upprätta solpaneler.

Syftet med satsningen är dels att dra ned sina elkostnader och dels minska utsläppen. Målet är att till 2025 täcka 70 procent av sitt elbehov med egen solenergi.