Nozal anmäldes av ledamoten för Costa del Sol Sí Puede (Podemos) Francisco Martínez, som presenterade en inspelning av ett samtal där Nozal skulle ha erbjudit den förste en anställning, i utbyte mot att Martínez röstade för en misstroendeomröstning.
Provinsdomstolen finner flera oegentligheter i förundersökningen i allmänhet och inspelningen i synnerhet, som ifrågasätter sanningen i anmälningen. Nozals försvarare har åberopat att Francisco Martínez hyser personligt agg mot Nozal och att han ska ha försökt sätta dit PP-ledaren.

Beslutet om en nedläggning av utredningen är preliminär och kan överklagas. Nozal är indragen i flera andra processer där han anklagas för bland annat egenmäktigt förfarande.