De katalanska separatisterna, som styr i regionen, kringgick 21 mars direkta order från den centrala valnämnden om att skingra politiska banderoller från offentliga byggnader. Efter att tidsfristen gått ut med flera dagar och överklaganden tillbakavisats ersattes banderollerna slutligen av andra slagord, som i grunden hånar förbudet.

Den kampanj som förbjudits av valnämnden med anledning av de förestående valkampanjerna är de gula banden och texterna som efterlyser att de så kallade politiska fångarna ska friges. Det är en kampanj som drivs av de tre katalanska separatistpartierna till försvar av deras åtalade kollegor, liksom de som befinner sig i landsflykt. Då valnämnden finner det vara en partisk kampanj har den förbjudits på offentliga byggnader, då administrationerna måste vara neutrala under valkampanjer.

Regionalpresidenten Quim Torra har dock inte velat vika sig för direktiv från Spanien och överklagade bland annat till den katalanska ombudsmannen, som snabbt stöttade ordern. Istället för att ta bort banderollerna lät Torra dock ersätta dem med snarlika symboler. Istället för ett gult band syns nu ett vitt övertäck av ett rött streck vid regionalpresidentens palats i Barcelona medan i andra byggnader har man tillåtit sig diverse ordlekar som säger något annat, men som anspelar på de ursprungliga slagorden.

Valnämnden har nu beordrat regionalpolisen att skingra alla banderoller och har samtidigt överlåtit ärendet till statsåklagaren, som kan väcka åtal mot Torra och andra ansvariga. Om de åtalas kan de dömas till upp till två års ämbetsförbud, förutom böter.