I sin senaste kvartalsrapport påvisar Centralbanken att den stigande inhemska konsumtionen till stor del kompenserar en minskning av den spanska exporten. Det gör att tillväxten under årets första kvartal väntas hamna på 0,6 procent, vilket är endast 0,1 procentenheter lägre än det föregående kvartalet.

Däremot väntas blott en marginell minskning av det offentliga underskottet i år, från 2,7 procent förra året till 2,5. Orsaken skulle vara dels den låga inflationen men också sociala satsningar som den kraftigt höjda minimilönen. Centralbanken kritiserar i rapporten regeringens självutnämnda ”sociala fredagar”, där de under den resterande tiden fram till valet fortsätter att genom dekret antaga nya sociala utgifter utan att det samtidigt genomförs reformer som bidrar till ökade statliga intäkter som täcker dessa.