Regeringens talesman Isabel Celaá uppger att den studie som gjorts ej givit några entydiga svar på huruvida Spanien bör byta tid, eller upphöra med att skifta till sommar- och vintertid. En opinionsundersökning har visat att en majoritet av de tillfrågade skulle föredra att ha beständig sommartid, medan experter i större utsträckning förespråkar fast vintertid.

EU öppnade dörren för att införa permanenta tider redan till i år och låta varje medlemsland välja sommar- eller vintertid. De planerna har dock skjutits upp minst två år.

Spanien har GMT+1 som vintertid, och GMT+2 under sommaren. Rent geografiskt befinner sig den övervägande delen av landet i zonen GMT +-0, vilket innebär att det diffar hela två timmar på sommaren.