I april uppgick antalet resenärer till 1,8 miljoner, vilket var en ökning med 7,6 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är snarlik om man räknar sedan årsskiftet, då den siffran är 7,3 procent.