Ett flertal misstänkta oegentligheter under tidigare mandatperioder är föremål för granskning, efter anmälan från socialistpartiet PSOE som baserar sig på revisioner av kommunens räkenskaper. Det rör sig bland annat om exploateringsavtalet för tjurfäktningsarenan mellan 2010 och 2014. Enligt revisionen köpte kommunledningen inträdesbiljetter för exakt samma pris, 27 016 euro, som den tog för exploateringsrätten.