SWEA är en icke vinstdrivande organisation som bland annat har till uppgift att främja det svenska språket och kulturen utomlands. Troget detta måtto ser lokalavdelningen på Costa del Sol till att regelbundet skänka sitt överskott, i form av olika donationer. De vanligaste mottagarna är svenska föreningar och institutioner på Costa del Sol.

I juni är det åter dags för donationer. I samband med nationaldagsfirandet 6 juni i Svenska kyrkan i Fuengirola kommer församlingen att mottaga ett bidrag. Det sker klockan 18.30. Medlen ska brukas till utrustning för att kunna spela in och sända gudstjänster, bröllop med mera online.

Den 14 juni blir det nya donationer, denna gång på Svenska Skolan i Fuengirola. Det är i form av tre priser till elever i en uppsatstävling. Vinnarna har valts av SWEA Marbellas donationskommitté och de kommer att erhålla priset i samband med firandet av skolavslutningen.