Mänskligheten måste undvika att jordens genomsnittstemperatur stiger mer än 1,5 grader de kommande tio åren. Risken är annars överhängande att vi går in i en destruktiv spiral som inte längre kan stoppas. Greenpeace försöker sätta ytterligare press både på politiker och företagsledare för att minska utsläppen som bidrar till klimatförändringarna. Trots upprepade löften görs inte det som krävs.
– I Andalusien antogs i oktober förra året viktiga reformer för miljön, men ingen av dessa har ens påbörjats, förklarar Tatiana Nuño. Hon betonar att klimatförändringarna särskilt hotar Costa del Sol och att konsekvenserna redan är märkbara.
– Det registreras stigande genomsnittstemperaturer både på land och i havet. Mer märkbart är kanske att sommaren varar allt längre och värmeböljorna blir allt fler.

Meteorologerna ser tydliga tendenser som ger skäl till oro. Manuel Mejías på den andalusiska regionalkanalen RTVA menar att de kanske mest uppmärksammade är de konstanta värmerekorden för olika områden, men även de mindre spektakulära genomsnittstemperaturerna på land och i havet visar en alarmerande stigande tendens. Även salthalten i Medelhavet stiger kontinuerligt.
– Vi har upplevt en ökning av genomsnittstemperaturerna i södra Spanien på väldigt kort tid, vilket försvårar ytterligare naturens möjligheter att anpassa sig.

Man behöver dessutom inte vara väderexpert för att notera förändringar på bara några få år. Antalet naturbränder på kusten ökar lavinartat, vårstormarna blir allt våldsammare och förstör stränderna och det saltare havet är en av orsakerna till de manetinvasioner som drabbat kusten på senare tid.

Samtidigt som Greenpeace presenterar en mycket hotfull bild av framtiden har de ett hoppfullt budskap.
– Vi kan fortfarande göra något åt situationen och Costa del Sol är ett paradis för förnyelsebar energi. Antalet soltimmar är närmast oändligt, men grön energi kan även utvinnas både från vind och vatten.

Den nuvarande kampanjen sätter fokus på makthavarna, men koncentrerar sig också på vad varje individ kan göra för att minska utsläppen. Det går inte minst via en så kallad demokratisering av energin.
– Vi har redan tekniken för att producera egen grön energi. Vi måste i allt större utsträckning producera egen eller kollektiv energi, baserad på förnyelsebara energikällor.

Ett flertal siffror talar för en ändring av den nuvarande energimodellen. Fossila bränslen står för den övervägande majoriteten av utsläpp av koldioxid, speciellt kol som ensamt står för 40 procent av utsläppen på jorden. Under 2017 var samtidigt kostnaden för att framställa solenergi 85 procent lägre än kolenergi. Enligt Greenpeace skulle EU kunna spara upp till 78 miljarder euro om alla kolkraftverk stängdes, så de ekonomiska argumenten mot en förändrad energimodell håller inte.
– Andalusien står för den tredje största produktionen av grön energi av de spanska regionerna, men har en kapacitet att producera 65 gånger så mycket som sitt eget behov, poängterar Nuño.

En av förebilderna för den nuvarande kampanjen är svenskan Greta Thunberg, då Greenpeace bland annat samarbetar med rörelsen Fridays for Future, som grundades av den svenska tonåringen. Jag frågar organisationens representant i Málaga Miguel Fernández hur han ser på Gretas rolls i kampen mot klimatförändringarna.
– Vi är naturligtvis mycket tacksamma för det Greta gör och betyder för rörelsen. Många kan tycka att det kanske blir för personfixerat ibland, men vi ser det som något vi får acceptera, om det bidrar till att sätta fokus på grundproblemet.

Precis som i många andra länder har Fridays for Future fått en explosionsartad utveckling i Spanien. Finns det dock inte en risk att rörelsen ebbar ut lika snabbt som den uppstått?
– Idag ändrar sig trender allt snabbare men klimatförändringarna är ett allvarligt hot på lång sikt. Vår organisation har än så länge inte en gedigen struktur och det är viktigt att vi lyckas skapa det för att just behålla den impuls som fötts under våren, menar Fernández.

Rainbow Warrior som lade till i Málaga är organisationens tredje flaggskepp i ordningen, med samma namn. Det nuvarande fartyget byggdes i Holland speciellt för Greenpeace och sjösattes 2011. Ombord verkar 17 personer från 15 olika länder, dock inga skandinaver vid tillfället när de besökte Málaga.

Efter att ha fört kampanj i Italien, Grekland, Bulgarien och Rumänien startade den spanska kampanjen 6 juli i Barcelona. I Málaga låg Rainbow Warrior för ankar under nära en vecka innan fartyget sedan satte kurs mot Vigo i Galicien och därefter hamnar i Frankrike, Belgien och Polen.
– Spanien är det EU-land som ökat sina utsläpp av växthusgaser mest sedan 1990. Det är inte acceptabelt. Vi måste övergå snarast möjligt till hundra procent grön energi, betonar Tatiana Nuño på Greenpeace. Hon är inte nådig i sin kritik gentemot de nuvarande makthavarna.
– De som tagit oss till den nuvarande situationen kan inte vara de som ska lösa problemet. Medborgarna måste på demokratisk väg byta ut dem, om vi ska rädda vår planet. Det är den enda vi har.

SK-tv: