Den infekterade konflikten mellan prästparet på Costa del Sol och deras uppdragsgivare i Sverige SKUT förvärras ytterligare. De förhoppningar som förelåg om en eventuell förlikning 15 november har grusats av att viktigare mål i tingsrätten skjutit upp förhandlingarna drygt två månader. Långt ifrån att invänta utfallet i tingsrätten har SKUT annonserat tillsättandet av vikarierande ersättare från och med årsskiftet, mot kyrkoförsamlingens vilja.
– Jag är ledsen att det inte har blivit tydligt under vilka anställningsformer ni jobbar och vilka avtal som gäller. Vi meddelade i mars 2019 att vi inte kommer att förlänga anställningen ytterligare. Vi beklagar att detta ledde till att Mikael och Lena valde att stämma trossamfundet Svenska kyrkan, skriver SKUT-chefen Rickard Jönsson i ett svar på kyrkoherden Mikael Jönssons öppna brev.

Stödet från församlingsstyrelsen och svenskkolonien på Costa del Sol för Mikael Jönsson och Lena Ottosson är enormt. Det har dock inte fått Rickard Jönsson att hittills vika sig en tum.
– Anledningen till att vi inte förlänger Mikaels och Lenas utlandstjänster, är att vi håller på policyn att tillämpa tidsbegränsade anställningar i samband med utlandsuppdrag. Vi vill att våra anställda har en nära kontakt med kyrkan i Sverige och det svenska samhället. Därför vill vi att våra anställda periodvis jobbar i Sverige, skriver han.

I mars valde prästparet att stämma SKUT för kontraktsbrott. De åberopar ett muntligt löfte om förlängt kontrakt till 2027, något som bekräftas av både korrespondens och den tidigare SKUT-ledningen. Det menar dock den nuvarande SKUT-chefen ej gäller. Konflikten ska sålunda lösas i tingsrätten och SKUT har hittills tillbakavisat alla erbjudanden från Mikael Jönsson om förhandlingar.
– Kyrkokansliet i Uppsala, med Rickard i spetsen, har i fyra månader skrivit inlaga på inlaga där de med tekniskt juridiska finter försöker förlänga processen; de lägger osanna påståenden i munnen på före detta högsta chefen, även detta till tingsrätten. De ingår skenkontrakt där de manipulerar bort både svenska och spanska ”försäkringskassan” för att undkomma en procentuellt dyrare anställning, uppger kyrkoherden på Costa del Sol.

Mikael Jönsson är också upprörd över att SKUT anlitat en dyr stjärnadvokat för att bemöta deras stämning.
– Jag skäms å Rickards vägnar. Och dessutom har Rickard Jönsson anlitat, för medlemspengar, Sveriges dyraste arbetsrättsadvokat Erik Danhard! Och detta i dessa besparingstider? Varför en extern advokat? Kansliet i Uppsala har ju en egen Rättsavdelning.

Mikael Jönsson och Lena Ottosson har en son och en dotter i grundskoleålder. De hade planerat deras uppväxt och utbildning baserat på det utlovade kontraktet på Costa del Sol till 2027, men nu står bägge inför risken att vara arbetslösa från och med årsskiftet.
– Rickard Jönsson hävdar i en inlaga till Uppsala Tingsrätt den 14 oktober att han har erbjudit mig tjänst utanför Costa del Sol vid samtal den 6 september och även vid andra tillfällen. Detta har ej skett, uppger kyrkoherden.

Läs Mikael Jönssons öppna brev på församlingens Facebooksida:
https://www.facebook.com