Expertsvar:2019-11-29 18:50:50

Hej Gunnar, Tack för din fråga. Medlemsavgifter regleras inte i lag, däremot i föreningens stadgar och övriga dokument. För att svara på din fråga behöver jag se stadgarna (”estatutos”) samt övriga dokument som undertecknades vid tidpunkten då föreningen bildades (”Acuerdo de constitución” och ”Acta fundacional”). Välkommen att kontakta mig om du vill att jag ska reda ut frågan. http://www.linguaiuris.com
Charlotte Andersson, Jurist & Abogada
2019-11-30 16:44:59
Att ändra årsavgiften är en sak man kan göra.
Men att kräva extra av ständiga medlemmar som redan har betalat för livslångt medlemskap är enligt min uppfattning förkastligt.
Gunnar
2020-02-13 14:04:15
Håller med dig Gunnar till fullo. Undrar ifall vi kan få tillbaka pengarna vi betalade in en gång då Mas Amigos hade ekonomiska problem eftersom de brutit vårt avtal. Hur många "ständiga medlemmar" är vi? Hur många var på stämman? och röstade? Vi fick ett svar från MA att 20€ skulle täcka porto och tidning vilket vi då sa att vi är inte i behov av ngn tidning. Men det hjälpte inte.
Denise
2020-02-13 14:13:43
I dag kom följande mejl från Mas Amigos: Medlemsinformation
Vi har sett ett behov av att förtydliga informationen som gått ut till medlemmar i Más Amigos med s.k. ”livslångt medlemskap”. Dessa avtal träffades år 2000 och innebar en betalning på 1350 kr alternativt 1725 kr inklusive golf.
Vid den extra föreningsstämman den 24 oktober 2019, togs ett beslut med tydlig majoritet, att ständiga medlemmar ska betala en avgift per år på 20 euro inklusive moms från och med kalenderåret 2020. Denna avgift ska täcka administrativa kostnader inklusive tidningen Amigos. Avgiften gäller alltså inte medlemskapet i sig, eller de förmåner som hör till det. Vi hoppas att dessa rader förtydligar innebörden i beslutet.
(Vid samma stämma togs beslut om att avgiften för ordinarie medlemmar höjs till 60 euro inklusive moms från att ha varit 42 euro sedan 2009.)
Läs mer om bakgrunden till höjningen och extrastämman här och här.

Hur de än vänder och vrider på frågan anser jag att det är ett avtalsbrott!
Det blir inga extra pengar från mig. Jag är fortsatt ständig medlem! Med eller utan administration och tidning.


Gunnar
2020-02-14 05:39:46
Jag tänkte gå med men anser, att 60 Euros är dyrt och jag är inte "resident".
Pirrelille