Sedan 2017 har SRC sitt säte i Torrequebrada, i Benalmádena. All personal är legitimerad och vårdar såväl kropp som sinne. Fyra av dem arbetade tidigare på anläggningen Centro Forestal Sueco, i Marbella, bland dem verksamhetschefen Sanna Freiholtz.
– Det är viktigt att patienten under en tid, kommer bort från sin vardag och väljer att fokusera på sin hälsa för att nå riktigt bra resultat, betonar hon.

Scandinavian Rehab Center inrymmer 48 anpassade lägenheter, där remitterade patienter vistas individuellt upp till 28 dagar. Vistelsen inkluderar helpension och ett brett rehabiliteringsprogram under ledning av både kurator och fysioterapeuter. Programmet består av 3-4 träningspass med olika intensitet om dagen. Det finns ett välutrustat gym, träningssal, tempererad pool och en gång i veckan anordnas ett träningspass vid stranden i Carvajal, Fuengirola.

Patienterna som remitteras har reumatiska problem, neurologiska sjukdomar eller lider olika former av smärta. Rehabiliteringen skräddarsys efter varje individ, så kallad aktiv multimodal behandling. Den inleds alltid med en avstämning där patienten får redogöra för sina besvär samt även sätta upp sina mål, tillsammans med SRC:s team.
– Vi samarbetar främst med regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne, men även patienter som bor i andra områden kan ansöka genom Försäkringskassan om så kallad planerad vård utomlands. Många sjukförsäkringar täcker också rehabilitering, så vi kan ofta hjälpa patienter att ansöka om vård hos oss, förklarar Sanna Freiholtz.

Regionerna i Sverige remitterar patienter till SRC från början av mars till mitten av november, med hänvisning till klimatet. Målet är dock att anläggningen ska börja fungera året om och därför öppnas verksamheten även för skandinaver som bor på kusten, för behandlingar och träningspass.

En av specialiseringarna på anläggningen är arbetsterapi. En del av behandlingen kan vara handträning samt metoder och verktyg för att hitta balans i vardagsaktiviteter. Många har av olika skäl begränsad energi och då gäller det att disponera den på bästa sätt.

Mätningar och utvärderingar görs både före och efter rehabiliteringen för att mäta resultat och ett program utarbetas för uppföljning vid hemkomsten.
– Vårt jobb är att se till att förbättra vardagen för patienten och att de får en så bra livskvalitet som möjligt när de kommer hem, berättar Freiholtz.

Behandlingarna på SRC omfattar allt från samtalsterapi, stötvåg och akupunktur till gruppträningar som vattengympa, gym, yoga, zumba, och cirkelträning, liksom föredrag om livsstilsfaktorer och kostrådgivning. I syfte att göra sig mer bekanta hos lokalbefolkningen arrangerar Scandinavian Rehab Center Öppet hus lördag 28 mars, klockan 11.00-13.00. Besökare kommer bland annat att kunna pröva minipass och möta teamet.

Mer information: https://src.care

SK-tv: