Krisstaben leds av hälsovårdsministern Salvador Illa, ledsagad av inrikesministern Fernando Grande-Marlaska, försvarsministern Margarita Robles och transportministern José Luís Ábalos. Illa inledde presskonferensen med att åter lovorda den spanska vårdpersonalen som arbetar i första ledet mot coronaviruset, men också genom att tacka allmänheten som åtlyder de direktiv som gäller med anledning av krissituationen.

Illa annonserade tre huvudaktioner de närmaste dagarna. Den första är att underställa alla privata vårdresurser under hälsovårdsdepartementet. Myndigheterna äger på så vis rätt att bruka de installationer och utrustning som de kan tänkas behöva, både offentliga och privata. Vidare utökas all till buds stående vårdpersonal genom automatisk förlängning av vikariekontrakt, inställda semestrar och anlitandet av utländsk personal utan behov av konvalidering av deras licenser. Även ej färdigexaminerade medicinstudenter kommer att kunna sättas in i för dem specifikt anpassade sektioner.

Den andra åtgärden är en annonserad tidsfrist på maximalt 48 timmar för alla företag och privatpersoner att rapportera om eventuell sjukvårdsutrustning som de kan tänkas ha i sin ägo. Det omfattar en rad verktyg och preparat, från ansiktsmasker och desinfektionsmedel till respiratorer. Vidare ska alla företag som har kapacitet att producera sjukvårdsutrustning anmäla detta.

Det tredje beslutet som fattats av hälsovårdsdepartementet är att samordna informationen om utvecklingen av coronakrisen. Siffror ska i fortsättningen redovisas endast en gång om dagen, på förmiddagarna och endast genom hälsovårdsdepartementet och ej de lokala administrationerna.

Försvarsministern Margarita Robles betonar att försvarsmakten står till allmänhetens tjänst och bekräftade att sju inledande utryckningar skett under lördagen, främst vid de platser där olika enheter redan befann sig, inkluderat Gran Canaria och Tenerife. Robles annonserade fler mobiliseringar de närmaste dagarna runt hela landet och tillade att militären har till uppgift inte enbart att upprätthålla den allmänna ordningen utan även värna om folkhälsan. Det senare inkluderar exempelvis desinfektionsinsatser.

På fråga från media framförde försvarsministern hård kritik mot de reservationer som framförts av den katalanske regionalpresidenten Quim Torra. Hon betonade att alla måste arbeta tillsammans för att bekämpa coronaviruset och att om Torra sätter politiska intressen framför folkhälsan så borde han inte inneha någon ansvarspost.

Robles tillade att viruset inte skiljer på områden och politiska åskådningar. Hon konstaterade att det inte är tid att agera egoistiskt utan att alla medborgare måste agera ansvarsfullt och åtlyda direktiven från myndigheterna.

Inrikesministern Fernando Grande-Marlaska informerade att beslut om en eventuell stängning av Spaniens gränser kommer att fattas imorgon måndag. Det kommer dock endast ske med tanke på folkhälsan och i den händelse att åtgärden befinns fylla något syfte.

Grande-Marlaska betonade att hela ordningsmakten i Spanien underställts inrikesdepartementet och att det mest effektiva sättet att övervinna krisen är att arbeta samordnat. Ordningsmaktens främsta prioritet är att säkerställa ordningen liksom tillgången på livsmedel och andra grundläggande produkter, samt värna om de mest utsatta. Det senare gäller ej endast de äldre och sjuka, utan även landets interner som är frihetsberövade. I den bemärkelsen värdesatte inrikesministern att det hittills ej registreras några som helst incidenter i landets fängelser.

Ett exempel på att allmänheten åtlytt rekommendationerna om att undvika onödiga förflyttningar är att trafiken till Madrid fram till klockan 19.00 på söndagen endast var 61 procent så stor som förra söndagen.

Just rörligheten är transportministern José Luís Ábalos främsta ansvar. Han betonar att förflyttningarna måste reduceras till endast det mest nödvändiga, samtidigt som rörligheten garanteras för förflyttningar till arbetsplatser och inte minst vårdcentraler.

Som tidigare annonserats skärs de offentliga transporterna ned till minst hälften, med undantag av lokaltåg som tills vidare behåller i stort sett alla avgångar. När det gäller långdistanståg halveras avgångarna och beläggningen reduceras till en tredjedel, för att upprätthålla social distans. Det innebär i praktiken en reduktion av tågplatserna med 85 procent.

De regionala och lokala transportmedlen får tills vidare anpassas lokalt, efter behov. Avgörande är dock att undvika trängsel.

När det gäller utlänningar som befinner sig i Spanien och som önskar återvända hem poängterade Ábalos att de inte bara kan göra detta, utan att myndigheterna redan arbetar aktivt med att underlätta möjligheterna att lämna Spanien.