De som bryter mot de rådande normerna riskerar mellan 100 och 30 000 euro i böter eller till och med fängelse. Hittills har nära 234 000 anmälningar gjorts av ordningsmakten och hundratals personer har gripits. Bland de senare, ett svenskt par som utövade bergsklättring i Gandía.

Svårigheten att följa med i regelverket grundar sig inte minst i att normerna ändrats flera gånger, sedan larmsituationen i Spanien utlystes 14 mars. Tidningen El País har därför listat vanliga frågor och svar. Sydkusten har dessutom lagt till de vanligaste frågorna som vi fått av våra läsare. Det blir 38 totalt!

1. Under vilka förhållanden får jag lämna min bostad?
– I utgångsläget får man endast gå ut för att utföra grundläggande ärenden, som att handla mat (även tidningen), mediciner, utföra bankärenden samt ta sig till arbetet, om man tillhör en av de sektorer som har dispens från karantänen. I det fallet ska man dessutom ha ett intyg för detta. Klicka här för att se och skriva ut intyget!
– Vidare får man vistas ute om man är på väg tillbaka till sin fasta adress eller om man är vårdare av person med hjälpbehov. De senare förflyttningarna måste alltid ske ensam, såvida man ej ledsagar en person som behöver en assistent.

2. Kan jag resa till min semesterbostad?
– Nej. Det är i dagsläget endast tillåtet att förflytta sig till sin fasta adress.

3. Kan jag ta med mig minderåriga barn när jag handlar mat, för att inte lämna dem ensamma?
– Helst ska inköpet i det fallet ske genom beställning och hemkörning, alternativt att man ber någon hjälpa med inköpet. Om inget annat alternativ finns måste barnen vänta utanför livsmedelsbutiken, medan man handlar.

4. Får man gå ut av kliniska skäl?
– Personer som är ordinerade av läkare exempelvis regelbundna promenader tillåts gå ut, men måste kunna uppvisa ett ordentligt läkarintyg. Likaså kan personer med exempelvis psykiska handikapp som autistiskt syndrom gå ut om de behöver det, själva om de kan eller med ledsagare, men åter gäller att man medtar intyg på personens handikapp. Vidare rekommenderas på vissa håll att den handikappade bär en blå scarf på armen eller halsen, mest för att flagga och slippa att omgivningen från fönster och balkonger högljutt kritiserar att man vistas ute.

5. Får jag gå och besöka grannar, vänner eller anhöriga?
– Endast om vederbörande är personer med hjälpbehov och i det fallet ska alltjämt distans på minst 1-2 meter upprätthållas.

6. Får jag göra kortare eller längre resor för att lämna och hämta barn som har delad vårdnad?
– Det är tillåtet, men det är barnens välbefinnande som ska prioriteras. I vilket fall så ska de avtalade reglerna för den delade vårdnaden respekteras.

7. Kan jag fortsatt lämna barnen hos samma person som brukar se efter dem medan jag jobbar?
– Ja, så länge det rör sig om minderåriga och vårdnadshavaren tillhör den sektor som fortfarande är verksam.

8. Får jag handla mat år andra, som är förhindrade?
– Ja, men hela tiden ska minst 1-2 meters distans hållas.

9. Får jag vistas på öppen plats inom ett bostadsområde?
– Nej. Detta då det rör sig om allmän plats, även om den är privat. Inte ens om du är ensam där, för ren rekreation. Enda undantaget är om det är en plats som används för att exempelvis att hänga tvätt, men då måste man hela tiden vara ensam.

10. Får jag gå ut på min terrass eller i min trädgård.
– Ja, så länge det tillhör den egna bostaden och ej delas med andra.

11. Får jag gå ut och promenera eller jogga om jag har nära till en grönområde?
– Nej. Endast personer med läkarintyg får motionera ute, oavsett var det sker.

12. Får jag rasta mitt husdjur?
– Ja, men endast en person åt gången, så nära hemmet som möjligt och så kort tid som det bara går.

13. Får jag gå ut för att ge mat och vatten till djur som jag har utanför bostaden?
– Ja, men minsta möjliga tid och ej för att rasta dem.

14. Om jag arbetar med djur då?
– De som har som yrke att vårda djur, exempelvis vid en gård, får göra detta.

15. Får man ha familjesammankomster eller föreningsmöten i samlingslokaler?
– Nej, Alla förenings- och idrottsevenemang är uttryckligen förbjudna.

16. Får jag besöka min kolonilott?
– Inte om den är privat. Endast i det fall at det rör sig om produktion för försäljning.

17. Vad gäller för samåkning i bil?
– Endast en person får färdas i bil, såvida passageraren inte är handikappad, hjälpberoende eller minderårig. Grundregeln är då max en person per sätesrad och dessutom ska resenärerna sitta så långt från varandra som möjligt, alltså ej bakom varandra.
Tillägg: Det råder skilda uppfattningar om huruvida passagerare endast gäller nämnda undantagsfall. Sveriges ambassad i Madrid och en konsultation som Sydkusten gjort med trafikpolisen Guardia Civil gör gällande att vem som helst kan vara medpassagerare, så länge det endast färdas en person i varje sätesrad.

18. Får man färdas på moped cykel eller scooter?
– Ja, men enligt samma normer som till fots.

19. Hur många passagerare får färdas i en taxi eller liknande tjänst?
– Max en, såvida denne inte även ledsagar en person med hjälpbehov eller minderårig. Passagerarna ska under alla omständigheter sitta i baksätet.

20. Kan jag åka och hämta någon anhörig vid flygplatsen eller tåget?
– Inte i utgångsläget. Åter igen, så länge det ej rör sig om någon med hjälpbehov eller minderårig.

21. Får jag gå ut för att uträtta byråkratiska ärenden?
– Endast om man har laga skäl och det på inget sätt går att skjuta upp. Här ska poängteras att alla tidsfrister gentemot administrationerna har skjutits upp på obestämd tid, så länge krisen pågår.

22. Får budpersoner färdas fritt?
– Ja, men endast å tjänstens vägnar.

23. Får man närvara vid en släktings eller väns dödsvaka, begravningsmässa eller jordfästning?
– Alla dessa sammankomster har förbjudits, med undantag av själva jordfästningen, där maximalt tre personer samt en begravningsförrättare får närvara.

24. Får jag gå på läkarkoll?
– Alla icke brådskande vårdkonsultationer har skjutits upp. Om det rör sig om en tid som fortfarande gäller ska man kunna visa upp bevis på att man har nämnda bokning.

25. Får jag lämna sjukhuset, om jag redan mår bra?
– Du får endast lämna sjukhuset med ett utskrivningsintyg.

26. Får jag uträtta ärenden hos kommunen?
– Rådgör om det ej går att sköta det på distans. Åter igen, alla tidsfrister har skjutits upp tills vidare.

27. Kan jag genomföra en planerad flytt?
– Endast om det är oundvikligt och då måste man kunna uppvisa något som intygar detta.

28. Vad gör jag om mitt ID-kort går ut?
– Alla spanska ID-kort (DNI) för myndiga personer, som löper ut under krisen, har automatiskt förlängts ett år.

29. Körkortet då?
– Alla körkort som löper ut under krisen. har automatiskt förlängts med två månader.

30. Kan jag fortsätta att köra en bil vars besiktningstid gått ut.
– Ja, men endast om besiktningstiden gick ut under krisen och ej före.

31. Får vi åka hem två personer i bil till Sverige?
– I princip får man ej åka mer än en person, såvida passageraren ej tillhör tidigare nämnda undantag. För själva resan måste en rad andra omständigheter tas i beaktning, som svårigheten att finna logi inte bara i Spanien, samt eventuellt stängda gränsposter. Se diskussionstrådar om detta i Fråga SK:
https://www.sydkusten.es

32. Kan jag köpa Take Away från en restaurang?
– Sedan skärpningen av restriktionerna 30 mars får restauranger och barer endast erbjuda hemleverans.

33. Fungerar posten och budföretag?
– Svar ja.

34. Vad gör jag om mitt hyreskontrakt går ut mitt under karantänen?
– I möjligaste mån ska man förbli på den plats man befinner sig, så länge larmtillståndet råder. Se tidigare mer utförligt svar om detta:
https://www.sydkusten.es

35. Vad är det som sprutas på allmänna platser?
– Det är desinfektionsmedel. Ej något gift. Se utförligare svar:
https://www.sydkusten.es

36. Vad har jag för rättigheter om jag förlorar mitt jobb på grund av krisen?
– Regeringen har antagit flera dekret som begränsat möjligheterna för permanent uppsägning, till förmån för tillfällig, så kallad ERTE. Se mer utförligt svar:
https://www.sydkusten.es

37. Får man handla mat var man vill?
– Normerna föreskriver att förflyttningarna till livsmedelsbutiker skall ske så sällan som möjligt och så nära hemmet som möjligt. Det accepteras ej att gå ut flera gånger om dagen för att köpa enstaka varor varje gång eller att välja butiken längst bort från hemmet.

38. Blir man automatiskt skattskyldig i Spanien om man på grund av coronakrisen nu blir kvar mer än halva året här?
– Svar nej. Se mer utförligt svar:
https://www.sydkusten.es

Se fler frågor om larmsituationen i Spanien i forumet Fråga SK:
https://www.sydkusten.es