Varje förmiddag publicerar spanska hälsodepartementet en rapport med gårdagens siffror över döda och smittade. Uppgifterna är dock ungefärliga och ger långt ifrån en korrekt beskrivning av spridningen av Covid-19 i Spanien. Endast de allvarliga fallen testas och de som dör i hemmet eller på vårdhem och aldrig testats, inkluderas ej.

Fernando Rodríguez Artalejo, professor i Förebyggande medicin och folkhälsa vid Universidad Autónoma de Madrid förklarar för tidningen El País, att den säkraste siffran vi har idag och som bäst kan vägleda specialisterna är antalet intensivvårdspatienter. Han uttrycker ett behov av större precision för att kunna modifiera åtgärderna. Även Pedro Gullón på Spanska Epidemiologiförbundet menar att ju mer exakt statistiken är, desto mer träffsäkra blir åtgärderna. Han säger till El País att den nuvarande statistiken ger oss en delvis bild, och eftersom det inte finns några motsägelser – de pekar i samma riktning – så ger de ändå en hyfsad överblick av utvecklingen.

Om vi börjar med antalet smittade så är det den minst relevanta siffran av alla. Detta då endast de allvarligaste fallen testas för Corona. Experterna gissar att den verkliga siffran över antal smittade i Spanien kan vara så mycket som tio gånger vad statistiken visar (124 736 fall per 4 april). Ett annat problem är att det råder osäkerhet kring hur många tester som faktiskt görs. Enligt regeringen utförs mellan 15 000 och 20 000 test om dagen, men det finns inga uppgifter som styrker detta. Hälsoministern Salvador Illa sade 22 mars att det då fram tills dess hade genomförts ”minst 355 000” tester. Men det saknas detaljer över hur många snabbtester som gjorts och hur många som givit negativt utslag.

Tittar vi sedan på antalet intensivvårdspatienter så har det höga trycket på sjukhusen gjort att det blivit mer restriktivt vilka som läggs in. De medicinska riktlinjerna fastställer att personer med längst beräknad livslängd ska prioriteras. Dels behöver svårt sjuka Coronapatienter andningshjälp, en aggressiv metod som inte rekommenderas för de allra svagaste. Dels finns det sjuka som på grund av risken för kollaps inte läggs in, som under andra omständigheter skulle ha vårdats på sjukhus.

Ytterligare en faktor är att varje region har sitt eget sätt att rapportera fallen. Några av dem redovisar dagligen den totala siffran över intensivvårdspatienter sedan krisen inleddes, medan andra enbart räknar de patienter som ligger inne just den dagen, det vill säga att de drar av de döda och de utskrivna.

När det gäller antal dödsfall så är inte heller denna statistik komplett. Många människor diagnosticeras inte och räknas inte med i den officiella Coronastatistiken, om de dör i sitt hem eller på ett vårdhem. Risken är att ytterligare flera tusen äldre har avlidit till följd av Covid-19, än vad de officiella sifrorna anger.


Hälsoinstitutet Carlos III har på senare tid sett en ökad dödlighet utöver Coronakrisen. Anledningen kan å ena sidan vara att sjukhusen på grund av den höga beläggningen inte kan ta hand om patienter som söker vård, eller att en del sjuka väljer att inte ens åka till akuten. Å andra sidan är det troligt att många Coronafall aldrig diagnosticeras.

Ytterligare en bristfällig statistik är den över antalet smittade och misstänkt smittade i vårdsektorn. Då och då informerar Hälsoministeriet om antal sjukvårdare som testats positiva sedan krisen inleddes, den senaste siffran var 12 300 per 31 mars. Men det nämns inte hur många som väntar på svar, eller hur många som återgått i tjänst efter att de blivit friskförklarade.