Förlängningen av larmsituationen som godkändes i torsdags av kongressen, presenterades tillsammans med två förvarningar från premiärminister Pedro Sánchez. Den ena är att vi inte kan återvända till våra vanliga liv förrän det finns ett vaccin. Den andra är att han med stor säkerhet ansöker om förlängning av larmsituationen än en gång, vilket innebär minst till 10 maj. Det skriver tidningen El País.

Larmsituation och utegångsförbud är dock inte synonymer. Det är en överhängande risk att vi tvingas stanna inne till 10 maj, men Sánchez har också sagt att reglerna kan förändras. På samma sätt som icke fundamentala sektorer får återvända till sina arbeten 13 april, kan i ett nästa steg även andra restriktioner lättas upp. Det kan vara tillstånd för promenader utomhus, en och en, eller tillsammans med barn, nära hemmet. Men för att det ska ske förklarar Pedro Gullón, på Spanska Epidemiologiförbundet, i El País, måste vi först se en stabil nedgång av smittspridningen. Kurvan har börjat gå ned, men det måste gå snabbare.

Den spanska föreningen för folkhälsa och hälsoadministration (Sespas) har tagit fram en plan för en nedtrappning av restriktionerna. Även om den saknar tidsangivelse, beskrivs det som önskvärt att man släpper på restriktionerna lite i taget för att mildra deras sociala och ekonomiska inverkan. Evenemang med stora folksamlingar lär dröja, men vi skulle kunna återgå till produktiv verksamhet där risken att bli smittad är liten, samt lätta på utegångsförbudet för vissa grupper som till exempel barn. För att komma till denna fas föreslår Sespas ett antal villkor. Bland annat att det görs geografiska skillnader, då pandemin inte befinner sig i samma fas i alla regioner. Sespas anser också att smittoöverföringen måste minskas, vilket kräver bättre insatser för att tidigt upptäcka smitta, att ansiktsmask bärs på offentliga platser och arbeten samt uppföljning i form av övervakning.

Fasen vi befinner oss i just nu och som går ut på att stanna hemma, är på sätt och vis den lättaste. Det säger Hälsovårdsdepartementets talesman, smittskyddsläkaren Fernando Simón i en artikel i tidningen El Diario. I takt med att restriktionerna lättas upp, blir det svårare för människor att hålla lämpligt avstånd. Även om det inte bekräftats ännu, blir användning av ansiktsmask säkert obligatorisk och även när det blir tillåtet att vistas utomhus igen, kommer många förbud fortsatt att gälla.

El Diario hänvisar till en omfattande artikel av experter på Förbundet för Ekonomi och Hälsa (Asociación de Economía y Salud – AES) som utgår ifrån att vi inte kan förvänta oss en snar utrotning av Covid-19. Däremot är det vi lär oss under den pågående första vågen, väldigt viktigt för framtiden. Återgången måste ske stegvis men vi måste också vara observanta på det som inte fungerar och ha beredskapsplaner för om kurvan vänder uppåt igen, bland annat för leverans av vårdmaterial, omorganisation av hälso- och vårdsystemet, att vi skyddar vårdpersonal samt undviker folksamlingar. Vi får också vara beredda på en återgång till de nu gällande strikta restriktionerna samt fortsatt kontroll via polisövervakning och teknologi. Det viktigaste är att förhindra explosiva utbrott och dessa är starkt relaterade till stora folksamlingar, säger talesmannen för Sespas, Ildefonso Hernández, i samma artikel i El Diario. Det bör därför vara en av de sista restriktionerna som tas bort.

Regeringens planer fokuserar just nu på det mest kortsiktiga, slutet på den mest restriktiva delen av utegångsförbudet. Övergångsperioden bygger på tre nyckelfaktorer; massiva test av vårdpersonal, övervakning av smittade med lindriga eller inga symptom alls samt en studie av gruppimmunitet. Hälsodepartementet påbörjar denna vecka en första fas av studien, som består av 60 000 tester. Undersökningen genomförs av Hälsoinstitutet Carlos III och statistikmyndigheten INE (Instituto Nacional de Estadística).

Enligt Sespas måste minst 60 procent av befolkningen ha haft Covid-19, för att vi ska kunna tala om flockimmunitet. Just nu pekar beräkningarna på att det rör sig om cirka 15 procent. Tills vi når en hög nivå av immunitet kommer kurvan gå upp och ned, vilket kan innebära både lättnader och åtstramningar av restriktionerna.