Spanien är det EU-land som normalt har den lägsta dödligheten per år, baserat på statistik från Eurostat för 2018. Enligt spanska statistikmyndigheten INE avled 427 721 personer 2018. 211 279 kvinnor och 216 442 män. 96,3 procent av dödsfallen berodde på naturliga orsaker, det vill säga sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar (framför allt hjärtinfarkt och kärlkramp), tumörsjukdomar (vanligast var lung- och tarmcancer) och sjukdomar i andningsorganen var de tre främsta dödsorsakerna för spanjorer. 15 768 dödsfall hade yttre orsaker, den vanligaste var självmord (3 539) därefter fallolyckor (3 143), drunkning och kvävning (3 090). 1 896 personer dog i trafikolyckor. Den vanliga influensan skördade 6 300 offer under vintersäsongen 2018-2019. Registrerade dödsfall för Covid-19 var 12 april 16 972.


Registrerade dödsfall och förväntade dödsfall mellan 2018 och april 2020. Källa: El País

Normalt dör cirka 30 000 spanjorer under mars månad. I år var antalet 45 000, 50 procent fler än vanligt. Det visar mortalitetsdata från övervakningssystemet MoMo från Hälsovårdsinstitutet Carlos III och som ligger till grund för en artikel i tidningen El País. Grafiken ovan (bild 1) visar det förväntade och verkliga antalet dödsfall sedan 2018, och är ett nytt verktyg som institutet publicerade offentligt för första gången 7 april. Den svarta linjen visar det förväntade dödstalet, oberoende av dödsorsak, och den röda linjen visar den verkliga siffran från civilregistren. Under de två senaste åren har det aldrig registrerats 1 600 döda på en och samma dag, men i mars överträffades den siffran minst 15 gånger.

Verktyget används för att få kontroll över om dödsfallen exempelvis ökar på grund av värmeböljor eller influensaepidemier. Men dödssiffrorna från de senaste veckorna saknar motsvarighet med något annat under de senaste två åren. Sommaren 2018 dog fler än vanligt under de hetaste månaderna, troligen på grund av värmeböljor. Och i januari 2019 ser man effekter av vad som antagligen var ett influensautbrott. Värmeböljor ledde till att det verkliga dödstalet hamnade två procent över det förväntade (cirka 700) och influensan fyra procent (cirka 3 000). Men ökningen av dödssiffran under Coronakrisen ligger på 50 procent och 15 000 personer.


Registrerade dödsfall och bekräftade dödsfall på grund av Covid-19 uppdelat per region. Källa: El País

Ovanstående tabell jämför olika regioner och skillnaderna är påtagliga. I både Castilla-La Mancha och Castilla y León är överdödligheten mycket högre än de officiella dödsfallen för Covid-19. Medan det i Madrid och Katalonien är tvärtom. Dock kan det i dagsläget bero på tillfälliga brister i civilregistren. Överdödligheten på nationell nivå stämmer dock med dödsstatistiken för Covid-19. Men den är inte ett perfekt mått på viruset.

MoMo kan undervärdera den senaste dödsstatistiken, då siffrorna ofta kommer in med några dagars fördröjning. Det normala är två-tre dagars handläggning, men civilregistrens kollaps har gjort att det nu tar fem dagar eller mer i vissa regioner. Särskilt långsamma är registren i Madrid och La Rioja. Dessutom är den förväntade siffran inte anpassad till att det just nu råder utegångsförbud. Det är troligt att systemet räknar med dödsfall som just nu ej inträffar, till exempel har dödsolyckorna i trafiken sjunkit till de lägsta i modern historia. Detta innebär i sin tur att överdödligheten på grund av krisen är ännu större.

Det går dock ej att härleda all överdödlighet till Covid-19. Sannolikt ökar trycket på vården dödligheten även för andra sjukdomar. Utegångsförbudet och rädslan för att besöka sjukhusen gör att många skjuter upp läkarbesöken. Den verkliga överdödligheten på grund av Covid-19 får vi inte veta förrän det går att analysera de registrerade dödsfallen enligt dödsorsaker. Statistikmyndigheten INE brukar publicera en sådan rapport en gång per år.

Dödssiffrorna återspeglar även en annan känd faktor, nämligen att överdödligheten är som störst i gruppen över 65 år, även om det också går att se en ökning bland de yngre. Den sista tabellen visar överdödligheten i varje region. Madrid är den region med störst överdödlighet, 3 000 personer, även om det procentuellt är allvarligast i Castilla-La Mancha, där den verkliga dödssiffran är dubbelt så stor som den förväntade.


Överdödligheten per region. Källa: El País