Erbjudandet gäller alla som annonserar i någon av utgåvorna av kvartalstidningen SK i juni, september och december. Till skillnad mot de anstånd som beviljas av de spanska myndigheterna är Sydkustens erbjudande förskonat från all byråkratisk handläggning. Samtliga annonsörer i tidningen från och med juni kommer att faktureras med en betalningsfrist som löper ut först 31 december 2020. Inga betalningspåminnelser kommer att gå ut i år och Sydkusten förlitar sig på att de företag som har möjlighet betalar tidigare. De som har en ansträngd likviditet behöver däremot ej ge närmare förklaringar, under hela resterande året.

Vi vill på detta sätt hjälpa våra annonsörer att dra igång sina respektive verksamheter så snabbt det bara går. Sedan tidigare har Sydkustens annonsörer extra exponering på våra digitala medier, kostnadsfritt. Vi uppmanar samtidigt våra läsare att i möjligaste mån stödja annonsörerna genom att nyttja deras varor och tjänster. På så sätt stöttar de annonsörerna direkt och Sydkusten indirekt.

Sommarnumret av SK kommer att ges ut som planerat 1 juni. Med det kommer vi, trots krisen, att upprätthålla utgivningen av tidningen utan några avbrott. Juninumret kommer vidare att ha ett särskilt intressant innehåll, bestående inte minst av en stor undersökning om hur skandinaverna i Spanien genomlever karantänen.

Sydkusten har sedan krissituationen startade i Spanien befäst sin sedan tidigare ledande roll som skandinavernas främsta nyhetskälla i Spanien. Våra besökssiffror - mer än en miljon på hemsidan i mars månad - samt en oslagbar interaktion med läsarna, bekräftar vår marknadsledande position.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut till den skandinaviska marknaden i Spanien och hur vi tillsammans drar igång det ekonomiska maskineriet på nytt.